Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for vassforsyninga, kloakk, avfall og dessutan brann. Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg er ei anna hovudoppgåve. I tillegg ligg byggesak og planarbeid under etaten. Etaten er leia av plan- og utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug.

Tilsette på teknisk etat:

Plan- og utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug Telefon 56165113


Sist oppdatert: 31.10.2018
Publisert: 31.10.2018