Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for vassforsyninga, kloakk, avfall og dessutan brann. Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg er ei anna hovudoppgåve. I tillegg ligg byggesak og planarbeid under etaten. Etaten er leia av Rolf Martin Raknes.

 

Kontaktinfo: 

Tlf: 56 16 51 13

Epost: rolf.martin.raknes@fedje.kommune.no


Sist oppdatert: 18.10.2023
Publisert: 31.10.2018