SMS-varsel

Fedje kommune har teke i bruk varsling til innbyggarane med SMS-meldingar. Dei som ikkje har mobiltelefon, vil få talemelding på fasttelefonen.

Dette vil vi nytte mellom anna når vi må gjera arbeid på vassleidningsnettet.

Alle som er folkeregistrert  i kommunen vil få varsel. Dei som eig fritidsbustader vil og få varsel, men for fritidsbustadane kan vi ikkje garantere at alle får.

 

Får du ikkje varsel?

Dersom du ikkje mottek varsel,  kan du registrere deg på denne sida:

https://varsling24.no/kundeinfo

Hyttefolk og andre som har oppdaga at dei ikkje får SMS når kommunen sender ut varsel, kan registrere seg der det står "registrering av tilleggsoppføring" med telefonnummer.


Sist oppdatert: 02.01.2022
Publisert: 31.10.2018