Boss

NGIR tar hand om avfall for hushald og verksemder i Fedje kommune.

Næraste mottak: sjekk NGIR

Me har container for glass og metall utenfor butikken og utenfor fergekaibiblioteket/venterom fergekaien.

NGIR held mellombels avfallsmottak to gangar årleg, høst og vår. Datoar vert annonsert i vekene før.

I Flyndrevågen kan du levere greiner og avkappa tre frå hagen. Nøkkel får du på kommunehuset.


Sist oppdatert: 02.01.2022
Publisert: 07.06.2018