HeimSkule og utdanningPermisjon elevar

Permisjon elevar

Søknad for permisjon for elevar i skulen leveres via meldingsboka, eller via skriftleg søknad til rektor

Frå 01.08.22 kjem eit nytt system for dette, og føresette kan då søkje via foreldreappen Visma Flyt skule.


Sist oppdatert: 30.10.2023
Publisert: 25.05.2018