HeimSkule og utdanningFerie og fridagar

Ferie og fridagar

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart?

I skuleruta og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar både for grunnskulen og dei kommunale barnehagane i Fedje kommune.


Sist oppdatert: 01.04.2020
Publisert: 02.05.2018