Høyringar

Høyring – Temaplan for idrett- og friluftsliv for perioden 2021-2022 – Fedje kommune

Temaplan finn du her

Høyringsfrist: måndag  09.november 2020

 

(NB! Kort høyringsfrist. Dette er ein «temaplan» så kommunen set høyringsfrist sjølv.)

 

Send innspel til påanen på: postmottak@fedje.kommune.no

Eller med papirpost:       Fedje kommune

                                               Stormarkvegen 49

                                               5947 Fedje

 

Det er og mogeleg å levere skriftlege innspel direkte til kommunen mellom 09.00 og 15.00 hjå kommunen sitt sørvistorg på «gamle NAV» .

 

 

Forskrift for slamtømming på høyring

I medhald av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) §26 vert forslag til ny forskrift for slamtømming for Fedje kommune lagt ut til høyring. Forskrifter skal etter kapittel 7. i forvaltningslova leggjast til høyring.

Kommunen er etter forurensingsloven § 26 pålagt å syte for tømming av mindre avløpsanlegg.

Gjeldande forskrift er frå 2009 (K-sak 043/09)

Forslag til ny forskrift for slamtømming finn du her 

Slik kjem du med innspel

Merknader til forskrifta må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen.

Merknader kan sendast per e-post til postmottak@fedje.kommune.no, eller per post til

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje

Merknadsfrist er sett til 01.11.2020.

 


Sist oppdatert: 29.10.2020
Publisert: 02.05.2019