Høyringar

Strategiplan for Leve heile livet – reform – Offentleg høyring

Sidan 2017 jobbar alle norske kommunar for eit meir aldersvenleg samfunn. Fleire eldre skal få brukt sine ressursar, og med det få leve lengst mogleg heime med god helse og livskvalitet. Pårørande skal kjenne  fellesskap  med pasient og helsepersonell, med god fagleg kompetanse og utan kjensle av tidsnaud.

Formålet med planen er ein forankring av reforma i Fedje kommune sitt planarbeid og sine tenester. Sjå vedlagde dokument.

Vedlegg: Strategiplan

                Film «Kva er eldrereformen Leve hele livet?» https://vimeo.com/458958103

                Leve hele livet - regjeringen.no

 

Høyringsfrist: 10.11.2021

Høyringsuttalar skal sendast digitalt, eller skriftleg, til Fedje kommune.

Epost: postmottak@fedje.kommune.no

Post: Fedje kommune
          Stormarkvegen 49
          5947 Fedje

Strategiplan for Leve hele livet 2022-2026

 


Sist oppdatert: 22.12.2021
Publisert: 02.05.2019