Høyringar

 Forskrift for slamtømming på høyring

I medhald av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) §26 vert forslag til ny forskrift for slamtømming for Fedje kommune lagt ut til høyring. Forskrifter skal etter kapittel 7. i forvaltningslova leggjast til høyring.

Kommunen er etter forurensingsloven § 26 pålagt å syte for tømming av mindre avløpsanlegg.

Gjeldande forskrift er frå 2009 (K-sak 043/09)

Forslag til ny forskrift for slamtømming finn du her 

Slik kjem du med innspel

Merknader til forskrifta må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen.

Merknader kan sendast per e-post til postmottak@fedje.kommune.no, eller per post til

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje

Merknadsfrist er sett til 01.11.2020.

 


Sist oppdatert: 08.10.2020
Publisert: 02.05.2019