HeimPlan, bygg og eigedomSal av kommunal bustad

Sal av kommunal bustad

I vedtaket gjort 22.04.2021 vert det presisert at bustaden må selgjast til høgaste bod, og at ingen bustader vert seld under 95% av nyleg halden takst. Takst er på kr 1000 000,-. 

Frist for å gje bod er 21.desember, og dei må vere skriftleg. Send gjerne pr. e-post til postmottak@fedje.kommune.no. Om du ønskjer å sjå huset så ta kontakt med Fedje kommune for nærare avtale.


Sist oppdatert: 29.11.2021
Publisert: 26.11.2021