HeimPlan, bygg og eigedomKommunale planar- Nordhordlandskartet

Kommunale planar- Nordhordlandskartet

http://www.nordhordlandskart.no

Her finn du vanlege kart, temakart, flyfoto, stadnamn med meir.

Her finn du alle kommunale reguleringsplanar, både dei som er under arbeid og vedtatte planar. Du finn og heile kommuneplanen. For å sjå planar for Fedje, kan du navigera deg her.


Sist oppdatert: 31.10.2018
Publisert: 31.10.2018