Byggesak

Fedje kommune har over lang tid hatt utfordringar med handsaming knytt til plan og bygningslova.

Dette skuldast manglande kapasitet på teknisk etat.

Kommunen har no gjort ein avtale med Arkoconsult AS om bistand på dette fagområdet.

Det er Merethe Svarstad som er kontaktperson, og ho vil være tilgjengeleg på Fedje ein fredag i månaden frå klokka 9.00-14.00.

Ho har kontordag på Fedje onsdag 20.september kl 09-14. 

Ho har e- post: merethe.svarstad@fedje.kommune.no

Det vil då være mogleg å få råd og rettleiing, og gjere avtale om møte direkte med ho.

Ho kan og ringast måndag til onsdag på mobil: 48 17 32 41

 

Alternativt kan du kontakte servicekontoret i kommunen: 56 16 51 00.


Sist oppdatert: 03.04.2023
Publisert: 03.04.2023