Kulturskulen

Publisert: 11.06.2018
Sist endra: 22.10.2020

Kulturskule

Henrik Dagestad-Dalhaug er tilsett som kulturskulerektor på Fedje i skuleåret 2020/2021. Meir informasjon kjem. 

Kulturskulerektor Tord Ivar Marøy har fått innvilga permisjon for skuleåret 2020/2021.

Generell informasjon

Undervisningstida pr enkeltelev er utvida til 25 min, som tek høgde for 2 fråværsdagar (kurs/møte)  av undervisar i løpet av eit semester.

Frå 01.01.2020 er grunnsatsen for ein aktivitet i Fedje kulturskule kr 1325 pr semester. Satsen for to aktivitetar er kr 1990 pr. semester.

Spørsmål?

Kontakt Fedje kommune på tlf 56165100 eller
postmottak@fedje.kommune.no