Kulturskulen

Publisert: 11.06.2018
Sist endra: 14.12.2020

Kulturskule

Henrik Dagestad-Dalhaug er tilsett som kulturskulerektor på Fedje i skuleåret 2020/2021.

Han er dirigent for korpset på Fedje.

Hans tlf nr er 56165114 eller mobil: 48090171

E-post: henrik.dagestad-dalhaug@fedje.kommune.no. 

Kulturskulerektor Tord Ivar Marøy har fått innvilga permisjon for skuleåret 2020/2021.

Generell informasjon

Undervisningstida pr enkeltelev er utvida til 25 min, som tek høgde for 2 fråværsdagar (kurs/møte)  av undervisar i løpet av eit semester.

Frå 01.01.2021 er grunnsatsen for ein aktivitet i Fedje kulturskule kr. 1360 pr. semester. Satsen for to aktivitetar er kr. 2040 pr. semester. Kortare kurs vert prissett av kulturskulerektor.

Kontakt Fedje kommune på tlf 56165100 eller
postmottak@fedje.kommune.no ved spørsmål