HjemKultur, fritid og turismeKulturmidlar og dugnadsfond

Kulturmidlar og dugnadsfond

I 2022 har Fedje kommune kr 110000,- til fordeling. Desse midlane kan søkjast på av lag og organisasjonar som har si drift på Fedje. 

 

Søknadsfrist for 2022 er 24. oktober. 

Søknadsskjema finn du her

 

I tillegg er det oppretta eit dugnadsfond på kr 50 000. Tildelingar vert avgjort av formannskapet etter søknad. Me kan dele ut midlar til eldsjelar, grupper, lag som ynskjer å oppgradere eller restaurere nærmiljøanlegg, tursti, leikeplassar, og anna. Arbeidet skal vere dugnadsbasert, medan fondet vert nytta til å dekke materialutgifter.

Her er det ikkje noko skjema, men ein kan sende inn søknad til postmottak@fedje.kommune.no


Sist oppdatert: 10.10.2022
Publisert: 22.08.2018