HeimKultur, fritid og turismeKulturmidlar og dugnadsfond

Kulturmidlar og dugnadsfond

Fedje kommune har kr. 110000,- til fordeling. Desse midlane kan søkjast på av lag og organisasjonar som har si drift på Fedje. Det vert kunngjort søknadsfrist ein gong per år. I 2021 var frist 1.oktober.

Søknadsskjema her

I tillegg er det oppretta eit dugnadsfond på kr 50 000. Tildelingar vert avgjort av formannskapet etter søknad. Me kan dele ut midlar til eldsjelar, grupper, lag som ynskjer å oppgradere eller restaurere nærmiljøanlegg, tursti, leikeplassar, og anna. Arbeidet skal vere dugnadsbasert, medan fondet vert nytta til å dekke materialutgifter.

Her er det ikkje noko skjema, men ein kan sende inn søknad til postmottak@fedje.kommune.no


Sist oppdatert: 21.12.2021
Publisert: 22.08.2018