Fritidstilbod

Generelle fasilitetar

Ballbingen ligg på plassen ved Fedje skule. Det er lys som gjer det mogeleg å nytta ballbingen på kveldstid. Det er ikkje lagt opp til at treningar til faste tider skal leggjast til ballbingen. Den skal fungere som ei "løkke" etter skuletid. Alle kan nytte denne etter eige ønske.

Ballbingen på Fedje

Fedje idrettsplass er ei fotballbane som ligg mellom Husøyna og Rognsvågen. Her speler Fedje Idrettslag sine heimekamper. Bana er open for alle som ønskjer å nytta den. Sommaren 2013 vart det lagt eit kunstgrasdekke på den tidlegare grusbana. Bana har flombelysning.

Skudd av fedjespelar på fotballbana

Fedje fleirbrukshall samlar mange ulike aktivitetar og arrangement gjennom året. Den er hyppig i bruk av skulen og barnehagen og det er fleire tilbod innan gruppetrening, idrett og fysisk aktivitet med tilhald her.

Hallen har fleire rom som kan nyttast til forsamlingslokale, konsertar, dansar, idrettsarrangement og liknande. Leiar for styret i hallen er kontaktperson.

Telefon: 90669831

E-post: kristin.handeland@fedje.kommune.no

 NB! Det er restriksjonar for fleirbrukshall grunna korona. Les meir om dette her

Fedje fleirbrukshall

Svømmehall

Svømmehallen har garderobeanlegg, dusjar og badstove, i tillegg til bassenget, som er 12,5 meter langt. Svømmebassenget er sommarope. Bassenget er stengd for publikum i skuletida eller når det er andre faste aktivitetar der, som til dømes trimgrupper.

Leige av bassengnykkel er kr. 1000 i året, og du må og betale eit depositum er kr.1000,- ved utlevering av nykkelen på servicetorget. Ein må rekne med noko ventetid frå ein tingar nykkel til ein får nykkel utlevert.

Aktivitetar for barn og unge og vaksne!

 

Trykk på denne knappen og du får opp vår aktivitetsplan som pdf. med lenker til dei ulike aktivitetane!

I tillegg fins det eit mylder av aktivitetar innan kor, rockeklubb, bedehus, grendahus, teaterlag, bibliotek osv.

Har du spørsmål om aktivitetar på Fedje kan du ta kontakt med postmottak@fedje.kommune.no eller ringe 56165100


Sist oppdatert: 15.11.2021
Publisert: 29.10.2018