Fritidstilbod

Generelle fasilitetar

Ballbingen ligg på plassen ved Fedje skule. Det er lys som gjer det mogeleg å nytta ballbingen på kveldstid. Det er ikkje lagt opp til at treningar til faste tider skal leggjast til ballbingen. Den skal fungere som ei "løkke" etter skuletid. Alle kan nytte denne etter eige ønske.

Ballbingen på Fedje

Fedje idrettsplass er ei fotballbane som ligg mellom Husøyna og Rognsvågen. Her speler Fedje Idrettslag sine heimekamper. Bana er open for alle som ønskjer å nytta den. Sommaren 2013 vart det lagt eit kunstgrasdekke på den tidlegare grusbana. Bana har flombelysning.

Skudd av fedjespelar på fotballbana

Fedje fleirbrukshall samlar mange ulike aktivitetar og arrangement gjennom året. Den er hyppig i bruk av skulen og barnehagen og det er fleire tilbod innan gruppetrening, idrett og fysisk aktivitet med tilhald her.

Hallen har fleire rom som kan nyttast til forsamlingslokale, konsertar, dansar, idrettsarrangement og liknande. Leiar for styret i hallen er kontaktperson.

Telefon: 90669831

E-post: kristin.handeland@fedje.kommune.no

 NB! Det er restriksjonar for fleirbrukshall grunna korona. Les meir om dette her

Fedje fleirbrukshall

Svømmehall

Svømmehallen har garderobeanlegg, dusjar og badstove, i tillegg til bassenget, som er 12,5 meter langt. Svømmebassenget er sommarope. Bassenget er stengd for publikum i skuletida eller når det er andre faste aktivitetar der, som til dømes trimgrupper.

Frå 01.01.2020 kan du som fastbuande på Fedje få nøkkel til bassenget utan å betale årleg leige. 

Andre kan leiga nøkkel og kodebrikke for eit år om gongen for kr 1000.- pr år. Dette vert fakturert tidleg på året for aktuelt år. Leiga vert fakturert fram til den datoen nøkkelen vert levert inn att til kommunen.

I depositum er det kr 1000,- ved utlevering av nøkkelen på teknisk etat uansett om ein har gratis eller leigd nøkkel. Ein må rekne med noko ventetid frå ein tingar nøkkel til ein får nøkkel utlevert.

Reglar og påmelding (grunna korona) finn ein her:

Symjebassenget

Tilbod til barn

  • Korps
  • Fotball småskulen
  • Fotball jenter frå 12 år (J15 i serien). Trening måndag og onsdag. 
  • Hjartebanken har drop-in for barn og ungdomsklubb, sjå eigen side

Tilbod til vaksne

  • Tabata kvar tysdag kl 18 på fotballbana 
  • Spinning tirsdag og torsdag i fleirbrukshallen, påmelding via eiga facebookside. Startar kl. 18.00 (ikkje aktiv no i korona)
  • Badminton, innebandy og fotball, men dei to sistnemde har ikkje hatt vanleg aktivitet no i korona. Difor:

    Me anbefalar deg å melde deg inn i Fedje Idrettslag si gruppe på facebook for å bli oppdatert når det er trening, det kan variere noko!

I tilegg fins det eit mylder av aktivitetar innan kor, rockeklubb, bedehus, grendahus, teaterlag osb.

Har du spørsmål om aktivitetar på Fedje kan du ta kontakt med postmottak@fedje.kommune.no eller ringe 56165100


Sist oppdatert: 09.08.2021
Publisert: 29.10.2018