Lokale til leige

Fabrikk nr. 8

Fabrikk nr. 8 finn du i hamna på Fedje, i den gamle sardinfabrikken. Gjestebryggje med fasilitetar, kan tilby tilreisande overnatting i utleigeleilegheiter, leige av selskapslokale, gjesteplassar for båtar og fasilitetar for båt- og bubilturistar. Følg med på facebook-sida Fab nr 8.

Land & Strand eiendom står bak prosjektet.

Kontakt:

Tore A. Frugård

Tlf. +47 992 41 000

E-post: tore@frugard.no

 

Hjartebanken


Sist oppdatert: 11.02.2019
Publisert: 23.08.2018