Båndtvang

Båndtvang

Kommunen har inga lokal forskrift for båndtvang og difor gjeld den nasjonale forskrifta for vår kommune. Det vil sei båndtvang på hund i perioden 1.april - 20.august.

Nasjonal forskrift for båndtvang

Den nasjonale forskrifta for sikring av hund ved båndtvang finn du i Hundeloven:

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a)

i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

 

b)

i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

 

c)

på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

 

d)

i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,

 

e)

i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller

 

f)

under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

 

Hundeloven finn du på Lovdata.no – klikk her for å kome til sida. 


Sist oppdatert: 18.06.2018
Publisert: 18.06.2018