Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gje deg som pasient eller pårørande eit heilskapleg behandlingsforløp som er forutsigbart, utan unødig ventetid. Du skal få meir påverknad på behandlinga, og den skal evaluerast systematisk undervegs.

Dei tre første pakkeforløpene er i bruk frå 1. januar 2019:

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Meir informasjon finn du hos helsedirektoratet .

 

 

 

 


Sist oppdatert: 20.04.2023
Publisert: 31.05.2021