HjemHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusAktivitet og tilbod i Hjartebanken

Aktivitet og tilbod i Hjartebanken

Hjartebanken, som er namnet på lavterskeltilbodet innan psykisk helse og rus, vert kalle Hjartebanken. Adressa er er Kalvedalen 1.

Her kan du slappa av, prata med folk, snakka ein til ein om du treng det,  drikka kaffi og eta, spela spel, sjå film og TV, låna data, driva med handarbeid som strikking, hekling og å laga smykkar, teikna, laga mat, baka, og så vidare!

Alle er velkomne, gamle som unge, menn som kvinner!

Kontaktinfo

Psykiatrisk sjukepleiar Anita Hatlem Villanger
kan du treffe på tlf. 56 16 51 15 / 462 80 425 epost anita.hatlem.villanger@fedje.kommune.no

Sjukepleiar Sandra Herøy kan du treffe på tlf: 56 16 51 15 / 484 809 27. 

e-post sandra.heroy@fedje.kommune.no

 

 

Hjarteleg velkomen til aktivitetskafé!

Aktivitetskafeen skal vere ein møteplass for vaksne og er open for alle. På denne måten ønskjer vi å leggje til rette for sosialt samvær, engasjement og aktivitet.

  • Opningstid: måndag og onsdag kl 10.00 – 14.00, inga påmelding!
  • Leiast av miljøarbeidar, som du kan kontakta på telefon: 56 16 51 15.
  • Varm mat kan kjøpast om ein ønskjer det 

Aktivitetskafeen skal vere ein hyggeleg og sosial stad, der vaksne i alle aldrar møtast.

Vi gler oss til å bli kjend med dykk - gjennom triveleg samvær!

 

Hjarteleg velkomen til ope småbarnstreff!

Småbornstreff er ein gratis møteplass for deg som er heime med små born i alderen 0-6 år. Og du som snart venter born er hjarteleg velkomen. Her kan du bli kjend med andre foreldre, utveksle erfaringar eller berre vere saman med andre. Målsetjinga er å bidra til å byggje nettverk mellom vaksne og born via felles aktivitetar som leik og måltid.

  • Opningstid: tysdag 10.30- 12.00, inga påmelding
  • Det er mogleg å få kjøpe lunsj
  • Me har vannkokar og mikrobølgeovn disponibelt, om nokon skulle ha behov for å varma noko.
  • Me har utstyr og leiker som alle kan nytta seg av, så lenge det blir rydda på plass att.
  • Me følgjer skuleruta og har stengt i skuleferiar.
  • Leiast av Anita Hatlem Villanger, som kan nåast på telefon 56 16 51 15

Småbornstreff er ein hyggeleg og sosial møteplass for både vaksne og born.

Kom saman med boret ditt! Me gler oss til å bli kjend med dykk – gjennom triveleg samvær og leik.

 

Hjarteleg velkomen til drop-in for 4.-7.klasse!

Det vil vere tilbod kvar tysdag frå klokka 13.00-15-00.

Drop-in er eit tilbod for born får 4. til 7. klasse

Det er høve til å kjøpe mat. (Viss nokon ynskjer å få rekning på dette så lar det seg gjere, me sender da ut samla for heile våren).

 


Sist oppdatert: 03.04.2023
Publisert: 23.08.2018