HeimHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusFørebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Førebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Har du eller nokon du kjenner tankar om sjølvskading og/ eller tankar om sjølvmord og treng nokon og snakke med? 

Då kan du kontakte:

  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Nordhordland legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp funksjon på dagtid

 

Avdeling for rus og psykisk helse

Kontaktpersoner i Fedje kommune er Anita Hatlem Villanger og Sandra Herøy. Me heldt til i Hjartebanken. Adressa er Kalvedalen 1. 

Me er tilgjengeleg kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. 

 

Hjelpetelefonar 

 

Nettstader

Trykk her for rådet for psykisk helse

Trykk her for landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Trykk her for helsenorge.no

Trykk her for Mental Helse 


Sist oppdatert: 30.10.2023
Publisert: 27.12.2019