FACT- team

FACT team er eit fleksibelt aktivt oppsøkjande behandlingsteam.  Det er eit prosjekt i samarbeid med Helse Bergen, Bjørgvin DPS og kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen.

Målgruppa til FACT-teamet er personar over 18 år med alvorleg psykisk liding, med omfattande funksjonsnedsetnad. I tillegg kan dei t.d ha rusproblem eller ikkje klare å gjere seg nytte av eller følgja opp dei vanlege behandlingstilboda. Tilbodet er til menneske med behov for behandling over lang tid. 

Trykk her for å lese meir om FACT-team og korleis du kjem i kontakt med dei


Sist oppdatert: 30.10.2020
Publisert: 30.10.2020