Kva kostar tenesta?

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er gratis.

Eigenbetaling praktisk bistand 

Det er eigenbetaling for praktisk bistand (heimehjelp og matombringing). Eigenbetalinga fastsettast av kommunestyret årleg.

Inntekt 

Eksisterande satsar (kr/time)

Nye satsar 2022 (kr/time)

Maks betaling pr månad (kr)

Under 2G

105 (210)

108

215

2-3 G 

153 (961)

159

997

3-4 G 

225 (1321)

233

1370

4-5 G 

306 (1619)

317

1679

Over 5 G

346 (1923)

348

1994

 1 G = kr. 111 477 per 1.5.2022

Sjølvkost for tenesta ligg på kr. 346 pr. time. Brukar betalar timepris pr time, som er fastsatt i vedtak. Brukar betalar for det som faktisk er utført.

 

Eigenbetaling matombringing

Fullt måltid med dessert kr 108,-
Fullt måltid utan dessert  kr 90,-
Halvt måltid med dessert  kr 54,- 
Halvt måltid utan dessert  kr 40,-
Dessert  kr 17.- 

 

 


Sist oppdatert: 01.03.2023
Publisert: 18.09.2020