HjemHelse, sosial og omsorgKoordinerande eining

Koordinerande eining

Dersom du har behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid, har du rett til å få ein koordinator, eller å få utarbeidd ein individuell plan dersom du ønskjer det. Planen skal sikre at du får eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod tilpassa akkurat deg som har behov for tenester frå fleire fagområdar, nivåer og sektorar.

 

Kontakt

Alle med behov for samansatte helse- og omsorgstenester eller koordinator for individuell plan kan ta kontakt med Nadine Gutte-Preusse på tlf: 56 16 51 00.

Du kan og sende epost til forvaltningskontoret@fedje.kommune.no

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.


Sist oppdatert: 31.01.2023
Publisert: 31.01.2023