HjemHelse, sosial og omsorgBarnevernAkuttberedskap i barnevernstenesta

Akuttberedskap i barnevernstenesta

Akuttberedskap i barnevernstenesta

Vakttelefonen er open frå kl. 15.35 – 08.00 kvardagar og døgnopen i helgar.

Kontakt til denne telefonen skal kun nyttas for situasjonar som krev akutt inngripen. For øvrig kontakt skal barneverntenesta kontaktast i vanleg opningstid kl. 08.00 – 15.30.

Trykk her for kontaktinformasjon på dagtid

Du vil møte ein kvalifisert tilsett frå barnevernstenesta når du ringer. Vi gjer merksam på at det er ein sovande vakt som svarar deg på nattetid.

Telefonen kan nyttast i situasjonar kor born og unge er i ein situasjon kor det er behov for akutt hjelp frå barnevernstenesta. Døme:

  • Born og unge som er i akutt behov for beskyttelse
  • Born og unge som står utan omsorg


Når du tek kontakt vil følgjande bli vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpast ved råd og rettleiing
  • Om situasjonen er akutt og hjelp må setjast i verk

Beredskapen gjeld for innbyggjarar i Alver, Austrheim, Fedje, Gulen og Masfjorden kommune.

Kontaktinformasjon barnevernet

Fedje kommune har inngått ein interkommunal samarbeidsavtale med Alver kommune, der Alver blir vertskommune for barnevernstenesta. Dette medfører at dagens barnevernsteneste for kommunane Austrheim og Fedje blir ein del av Alver barnevernsteneste. Endringa vil gje barnevernet vårt del i eit større og sterkare kompetansemiljø.

Overføringa til Alver skjer frå 1. juni 2020. Frå denne dagen vil barneverntenesta være lokalisert i Geco-bygget (Kvassnesvegen 27) i Knarvik. Overgangen til Alver barnevernsteneste betyr ny adresse, og nye telefonnummer,  og det kan også bli ny sakshandsamar i sakene.

Ny besøksadresse blir:
Alver barnevern
Kvassnesvegen 27
5914 Isdalstø

Tlf. 56 37 50 82
E-post: barnevern@alver.kommune.no

Ny postadresse blir:
Alver barnevern
Postboks 4
5906 Frekhaug

Barnevernsleiar i Alver barnevern er Sissel M. Frotjold.

Som del av Alver barnevernsteneste skal Alver utøve heilskaplege lovpålagde og forsvarlege barnevernstenester for Austrheim og Fedje. Dette inkluderer akuttberedskap, og naudsynt samarbeid med dei andre tenestene i kommunen.

Skal du senda faktura til barnevernstenesta? Sjå meir informasjon her, på sida med informasjon om fakturering 

Meir informasjon om barnevernet


Sist oppdatert: 03.04.2023
Publisert: 01.06.2018