HjemHelse, sosial og omsorgBarnevernBesøksheim og tilsynsførar

Besøksheim og tilsynsførar

Besøksheim

Besøksheim blir brukt av barnevernet som eit hjelpetiltak for barn. Besøksheim kan til dømes bli brukt som avlasting for foreldre, for å gje born meir stimulering, eller rett og slett at borna treng fleire trygge vaksne som ser bornet og viser interesse. Besøksheim vil ofte vere eit langsiktig tiltak.

Trykk her for søknadsskjema og for å lese meir om besøksheim

Trykk her for å laste ned timeliste for besøksheim

Trykk her for retningslinjer for besøksheim

Trykk her for å laste ned rapport frå besøksheim

Tilsynsførar

Alle born som er plasserte i fosterheim skal ha ein tilsynførar. Denne skal vere ein fortruleg vaksen som besøker bornet 4 gonger i året for å sjå til at barnet har det bra.

Trykk her for å laste ned tilsynsførar- rapport

Trykk her for å laste ned timeliste for tilsynsførar

Trykk her for å sjå retningslinjer for tilsynsførar

Tilsynsførar med samvær

Trykk her for å laste ned timeliste for tilsynsførar med samvær

Kontakt barnevernet

Telefon til kontoret: 56 37 50 82

E-post: barnevern@alver.kommune.no

Besøksadresse: Region Nordhordland Helsehus, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø. Du finn oss i 4. etasje, bruk heis A.

Besøkjande til barnevernstenesta får gratis parkering i underetasjen.


Sist oppdatert: 08.08.2023
Publisert: 03.04.2023