HeimBarnehageFerie og fridagar

Ferie og fridagar

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart? 

I skuleruta og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar både for grunnskulen og dei kommunale barnehagane i Fedje kommune.


Sist oppdatert: 31.03.2020
Publisert: 30.10.2018