HeimBarnehageSøkje eller endre plass

Søkje eller endre plass

Berre dei som skal ha barnehageplass for første gong eller som vil ha endringar i det tilbodet dei har i dag, treng søkje. Dei andre opprettheld det tilbodet dei har.

Fedje barnehage får, frå 01.01.2020, nytt barnehagesystem.

For dei barna som har barnehageplass, eller som allereie har søkt om barnehageplass vil denne overgangen gå automatisk.

For spørsmål; ta kontakt med styrar Stine Waage tlf: 56 16 51 35

Søknaden må leverast elektronisk.

Hovudopptak er 15. august og offisiell søknadsfrist er 1. mars men Fedje barnehage har opptak heile året i praksis.

Søknadsskjema  2020/2021 finner du her


Sist oppdatert: 15.01.2020
Publisert: 19.04.2018