HeimAndre tenesterPendlartilskot

Pendlartilskot

Reglar for pendlartilskot frå Fedje kommune er som følgjer:

1. Ordninga for pendlartilskot gjeld for dei som bur fast på Fedje og pendlar minst ein dag pr. veke.

2. Årleg tilsskotsum vert fastsett av kommunestyret i budsjetthandsaminga og vert avkorta etter talet på dagar ein pendlar pr veke.

3. Søknad skal sendast etterskotsvis og innan 30.06 og 30.11. kvart år. Søknader som kjem etter søknadsfristen vert ikkje handsama.

4. Førstegangssøkjarar må leggje ved stadfesting på arbeidsforhold. Endringar i arbeidsforhold må dokumenterast. Fedje kommune skal ha melding om fråvær på meir enn 2 veker (gjeld ikkje fråvær pga ferie). 

Søknadsskjema finn du her


Sist oppdatert: 11.01.2022
Publisert: 22.08.2018