HeimAndre tenesterKontakt oss

Kontakt oss

Fedje kommune sitt hovudnummer er 56165100 og epost er postmottak@fedje.kommune.no

Fedje kommunehus har postadresse Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE.

Over vegen finn du sørviskontor, på adressa Kalvedalen 1.

Sørviskontoret er ope mellom 8.30 og 15 mandag til fredag!

Treng du å få tak i nokon ved ei bestemt eining eller etat? Trykk på trekkspill-menyen for oversyn.

Administrasjon og kommunehus

Stian Herøy Ordførar

56 16 51 12 / 99 43 15 20 

stian.heroy@fedje.kommune.no

 

Olav Mongstad Kommunedirektør

56 16 51 06 / 91 37 46 96

olav.mongstad@fedje.kommune.no

 

Signe Råheim Konsulent personal og arkiv

56 16 51 01

signe.raheim@fedje.kommune.no

 

Kristin Handeland Rådgjevar administrasjon

56 16 51 18

kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Andrea Waage Kommunikasjonsrådgjevar  

56 16 51 09 

andrea.waage@fedje.kommune.no

 

Mia Krüger Etokebe Personalkonsulent

56 16 51 19

mia.kruger.etokebe@fedje.kommune.no

 

Økonomi

Bjarte Villanger Økonomisjef

56 16 51 04 / 99 24 46 11

bjarte.villanger@fedje.kommune.no

 

Agnethe Sofie Nyhammer Økonomimedarbeidar/ lønn

56 16 51 03

agnethe.sofie.nyhammer@fedje.kommune.no

 

Teknisk avdeling

Øyvind Tolleshaug Teknisk sjef

56 16 51 13

oyvind.tolleshaug@fedje.kommune.no

 

Kultur

Tord Marøy Kulturskulerektor

56 16 51 14 / 90 19 87 64

tord.ivar.maroy@fedje.kommune.no. 

 

Tone Lise Moberg Vikarierende kulturskulerektor

97 66 21 82

tone.lise.moberg@fedje.kommune.no

 

Hildegunn Dale Bibliotekssjef

56 16 51 11

hildegunn.dale@fedje.kommune.no / biblioteket@fedje.kommune.no

 

Helse og omsorg

Annika Tvedt Villanger Helse- og Omsorgssjef

56 16 51 16 / 45 41 69 56

annika.tvedt.villanger@fedje.kommune.no

 

Kristine Borgemyr Kommuneoverlege

56 16 40 31

kristine.borgemyr@fedje.kommune.no

 

Yngve Kiserud Kommunelege

56 16 40 31

yngve.kiserud@fedje.kommune.no

 

Kjersti Torstensen Helsesjukepleiar

56 16 51 17 / 40 80 27 56

kjersti.nilsen.torstensen@austrheim.kommune.no

 

Kristin Aase Fysioterapeut

56 16 51 52 / 40 43 84 94 

kristin.aase@fedje.kommune.no

 

Anita H. Villanger Miljøterapeut psykisk helse

56 16 51 15

anita.hatlem.villanger@fedje.kommune.no

 

Sandra Herøy Ruskonsulent

48 48 09 27

sandra.heroy@fedje.kommune.no

 

Sandra Herøy Jordmor

56 16 82 00

 

Ingrid Hjertaas Psykolog

96 62 55 95  

 

Tannlege: Hordaland Fylkekommune har avslutta tannhelsetilbod et frå klinikken på Fedje med verknad frå 01.07.2016. Dei som har rett til offentleg tannhelsetenest e må venda seg til tannklinikken på Lindås 56 36 02 17

 

Fedje sjukeheim 

Hovudnummer Fedje sjukeheim 56 16 51 40

 

Nadine Gutte-Preusse Pleie- og omsorgsleiar

56 16 51 42

nadine.guttepreusse@fedje.kommune.no

 

Astrid Øksnes Avdelingssjukepleiar

56 16 51 41

astrid.stenholt.oksnes@fedje.kommune.no

Fedje skule

Hovudnummer Fedje skule 56 16 51 20 / 96 62 52 66

SFO Fedje skule 94 50 67 66

 

Mona Vabø Rektor

56 16 51 21 / 96 62 52 66  

mona.vabo@fedje.kommune.no

 

Stine S. Nordby Ass.rektor og rådgjevar

56 16 51 23 

stine.nordby@fedje.kommune.no

 

Kontoret: 56 16 51 25

Personalrom: 45 35 51 43

Lærarrom småskulen: 46 28 06 14

Lærarrom mellomtrinn: 46 28 06 15

Lærarrom ungdomstrinn: 46 28 06 16

SFO: 94 50 67 66

Bassenget: 40 80 27 53 

Fleirbrukshallen Fedje kommune: 56 16 51 56

 

Fedje barnehage

Hovudnummer Barnehagen 56 16 51 36

 

Stine Waage Barnehagestyrar

56 16 51 35

stine.waage@fedje.kommune.no

 

Pauserom Barnehagen 56 16 51 37

Trådlaus Barnehagen 56 16 51 38 / 47 45 15 61

 

Diverse

Lensmann Nordhordland lensmannsdistrikt

56 16 83 50 / 02800

 

Øyvind Tolleshaug Brannsjef

56 16 51 13 / 45 26 15 02

oyvind.tolleshaug@fedje.kommune.no

 

NAV Sosiale tenester 55 55 33 33

 

Fagforbundet HTV Elin Øien

Unio HTV Yaroslav Borisov

Delta HTV Ilka Verhofstad

Sykepleierforbundet HTV Inger Herbst Nordland

 

 

Vaktelefonar

Ved brann: ring 110, sei kven du er og kor du ringer frå.

Ved akutt sjukdom: ring 113

Legevakt: Tlf 116117

Då kjem du anten til vårt lokale legevaktkontor eller til Nordhordland legevakt.

Vil du ringa direkte til Nordhordland legevakt, må du ringa felles nasjonalt legevaktnummer:

116117.

 

Teknisk vakttelefon: Tlf. 56 16 51 69

Dette telefonnummeret kan kun nyttast i helgene.

Elles i veka må du nytta kommunen sitt ordinære nummer: 56 16 51 00

 


Sist oppdatert: 12.05.2022
Publisert: 31.10.2018