HeimNyheterUKM flytta til august!

UKM flytta til august!

Viss du ikkje rakk å melde deg på UKM før fristen i går, får du ein ny sjanse.

I dag fekk me beskjeden om at UKM må utsettast til august, grunna nye koronareglar. Dette er kjedeleg for dei som hadde gleda seg til april, men trøyst dykk med at no kan de øva enno meir! 

Grunngjeving for å utsette:
I oppdatert forskrift frå 25.3.2021 heiter det at alle planlagde arrangement som ikkje er absolutt nødvendig å halda, utsettast.

Arrangørane meiner UKM arrangementet kan utsettast, utan at born og unge vert
ramma. Nye anbefalingar knytt til 2 meter avstand, unngå blanding av kommunar
og bruk av munnbind, vil skape ein annan atmosfære for arrangementet enn ynskja og vil ikkje skape den gode UKM følelsen for born og unge som ein ynskjer.
Mønstringa i år har unge deltakarar som kan ha eit større behov for oppfølging.


Sist oppdatert: 25.03.2021
Publisert: 25.03.2021