HjemAktueltNyheiterStøttekontakt/fritidskontakt

Støttekontakt/fritidskontakt

Kven kan bli fritidskontakt?

  • du må vere 18 år - du kan også kontakte oss om du fyller 18 år i år.
  • du må vere påliteleg og trygg på deg sjølv 
  • du bør vere tolerant og fleksibel, men samstundes evne å sette grenser

Godtgjering

Timeløn er kr 200.82 pr time. I tillegg kjem kilometergodtgjersle og utgiftsdekning.

Som fritidskontakt er ein oppdragstakar, og har ikkje rett på feriepengar eller sjukepengar.

 

Om du skulle vere interessert, eller ynskjer meir informasjon ta kontakt med:

Anita Hatlem Villanger, psykisk helse og rustenesta

e-post: anita.hatlem.villanger@fedje.kommune.no

Telefon: 56 16 51 15


Sist oppdatert: 16.10.2023
Publisert: 16.10.2023