Stengt legekontor

Ved behov for lege ring 116117. Ved livstruende tilstand ring 113.
Med vennlig hilsen
Ernst Horgen
kommuneoverlege.

Sist oppdatert: 01.09.2021
Publisert: 01.09.2021