HeimNyheterSommarferie med Ferie for alle

Sommarferie med Ferie for alle

Tilbodet rettar seg mot familiar som:

  • er busett i gamle Hordaland
  • har minst eit barn i barneskulealder, 6-13 år. 
  • ikkje har tilsvarande tilbod
  • har ein økonomi som har vore svak over tid 

Røde Kors tilbyd fire familieopphald i sommar, med avgrensa antall plassar for å ivareta godt smittevern.

Familien kan ha både eldre og yngre barn i tillegg og bør vere glade i å vere utandørs og å vere aktive. Tilboda sommaren 2021 er på Merket i Valdres.

Du søkjer deg inn via kontaktperson i kommunen:

Kjersti Torstensen (Helsesjukepleiar).

56 16 51 17/ 40 80 27 56

kjersti.nilsen.torstensen@austrheim.kommune.no

Ta kontakt med ho om du ønskjer meir informasjon, eller trur du kan vere aktuell for Ferie for alle. 

Påmeldingsfrist er 21.05.21


Sist oppdatert: 23.04.2021
Publisert: 23.04.2021