HjemNyheterOppfølging av pårørende under og etter covid-19 krisen.

Oppfølging av pårørende under og etter covid-19 krisen.

Pårørende er både til vanlig, men særlig nå, en stor og viktig ressurs. Vi vet også at mange pårørende er i en krevende situasjon nå, både med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste. Flere tjenester har eller har hatt manglende eller redusert kapasitet. Pårørende blir da mer alene om både praktiske oppgaver og ansvaret for sine nærmeste.Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

Vi vil derfor gjøre oppmerksom på PIO-senterets nasjonale tilbud:

  • Rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22 -  mandag – fredag 10-15, tirsdag 11-19
  • Familie- eller individuell rådgivning ved oppmøte eller digitalt, ring 21 52 53 53 eller post@piosenteret.no for mer informasjon.

Sist oppdatert: 14.06.2021
Publisert: 14.06.2021