Oppfriskingsdose for dei mellom 18 - 64 år

Helsestyresmaktene gjer vurderingar for å avgjere om heile, eller delar, av befolkninga i aldersgruppa 18-64 år skal få tilbod om oppfriskingsdose. Det kan ta fleire månader før den endelege avgjerda er tatt. Når avgjera er tatt, vil det komme meir informasjon.

Er du over 65 år eller i ei av risikogruppene vil me ta kontakt med deg for tilbod om oppfriskingsdose.

Odd Arild Ågedal
kommuneoverlege


Sist oppdatert: 16.11.2021
Publisert: 16.11.2021