HeimAktueltNyheiterOppdatering om vass-situasjonen

Oppdatering om vass-situasjonen

Me har no fått delvis svar på vassprøvane som blei sendt inn til analyse, og målingane er normale. Vatnet som blei sendt inn vart tappa før arbeidet i vasstårnet starta, og ny vassprøve vert sendt inn på mandag. Me forventer svar på den nye prøven innan onsdag.

Etter at arbeidet med å rense vasstårnet blei utført har me lokalisert problemet til overgangen mellom vassverket til vasstårnet. Det vil seie at vatnet er klart og fint i vassverket, men er misfarga når det kjem opp til vasstårnet. Misfarginga skyldes truleg gamle jernrøyr, og me jobber med å bytte ut delane det er snakk om. Dette er eit større arbeid som vert utført av Xylem som er eit vassteknologiselskap me har gode erfaringar med. Arbeidet var påbegynt før misfarginga på vatnet oppstod, og fortsetter no som planlagt. Me estimerer at det kan bli ca. to veker til med misfarga vatn før arbeidet er ferdig. Vasstanken i Kalvedalen forblir tilgjengelig fram til problemet er løyst.

Me jobbar fortløpande med å løyse problemet og kjem med ny informasjon når me veit meir.


Sist oppdatert: 04.05.2024
Publisert: 04.05.2024