Møte i Kommunestyret 9.september

Møtedato:         09.09.2020

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             18:30 - 20:30

 

Hugs smittevernreglane:
God handhygiene
Hald avstand
Bli heime om du er sjuk
Meld eventuelle forfall til ordførar Stian Herøy på telefon 99431520 eller epost
stian.heroy@fedje.kommune.no, med kopi til kristin.handeland@fedje.kommune.no telefon 90669831

Eventuelle forfall må meldast til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 90 66 98 31
eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 046/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 047/20

 Godkjenning av møtebok

 048/20

 Referatsaker

 050/20

 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2019

 051/20

 Gebyr for utviding av fast skjenkeløyve

 052/20

 Personalplan for Fedje kommune

 053/20

 Ny legeteneste på Fedje

 054/20

 Revidert selskapsavtale for Bergen- og omland farvannsforvaltning

 055/20

 Interkommunal plan for sjøareala i Nordhordland  - delegering av mynde, og val av representantar til Interkommunalt planutval for sjøareal

 056/20

 Dyrevernnemnder - forespørsel kandidater for perioden 2021-2024

 057/20

 Ny gjennomgang av ungdomsrådet si samansetting

 058/20

 Forliksråd 01.01.2021 til 31.12.2024

 059/20

 Direktesending av politiske møte i Fedje kommune

 060/20

 Tillegg til reglement for kommunestyret - om fjernmøte

 

 

3. september 2020

 

 

Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær

 


Sist oppdatert: 25.10.2021
Publisert: 03.09.2020