HjemNyheterMøte i Kommunestyret 14.juni

Møte i Kommunestyret 14.juni

Møtedato:         17.06.2021

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             17:15 - 20:00

Eventuelle forfall må meldast til Stian Herøy på telefon 99431520 eller på e-post stian.heroy@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr

Tittel

032/21

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

033/21

Godkjenning av møtebok

034/21

Referatsaker

035/21

Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2020

036/21

Tertialrapport 1. januar - 30.april 2021

037/21

Budsjettregulering etter 1. tertial

038/21

Rapport om situasjonen på sjukeheimen med nedbemanning

039/21

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter - vurdering av søknader - Covid-19

040/21

RNH - Fag og tenesteutvikling

041/21

Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen ved gjenoppbygging av naust, samt

utlegging av flytebrygge med landgang, ved Stormark Havn

042/21

Byggesak - Gnr. 168 Bnr. 457- søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for å kunne

bygge einebustad

043/21

Endring av planstrategien - Kommunedelplan for "Øyane"

044/21

Rullering av vedtekter Fedje barnehage

045/21

Status framdrift legeteneste

046/21

Søknad om dispensasjon frå alkoholpolitisk plan

047/21

Vidareføring av "Leve heile livet" i kommunen

048/21

Møteplan for formannskap og kommunestyre haust 2021

 

9. juni 2021

 

Stian Herøy

ordførar

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 14.06.2021
Publisert: 14.06.2021