HjemAktueltNyheiterMøte i formannskapet

Møte i formannskapet

Møtedato: 15.02.2022

Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 17:15 - 19:00

 

Møtet er ope for alle interesserte – vel møtt!

 

Sakliste

 

Saknr Tittel
004/22  Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
005/22 Godkjenning av møtebok
006/22  Referatsaker
007/22  Delegerte saker
008/22 Delegerte saker teknikk og miljø
009/22 Formidlingslån frå Husbanken
010/22  På same lag - innspel til KS arbeidsgjevarstrategi 2022
011/22 Tolking av Fedje kommune sin personalplan - punktet "Gåver"

 

 

8. februar 2022

Stian Herøy

ordførar


Sist oppdatert: 08.02.2022
Publisert: 08.02.2022