HeimAktueltNyheiterMelding frå Fedje helsestasjon og skulehelsetenesta

Melding frå Fedje helsestasjon og skulehelsetenesta

Tenesta skal gå over til nytt fagsystem i mars månad. 

Førebuing, konvertering, opplæring og testing vil krevje ein god del tid. Det vil difor vere redusert kapasitet i slutten av februar og store deler av mars månad 

Om du ringer og eg ikkje tektelefon, send melding så tek eg kontakt når eg har mulighet 

Kontakt 

 Tilsett 

Telefon/mobil 

e-post 

Leiandehelsesjukepleiar 
Kjersti N Torstensen 

56165117/ 
408 02 756 

kjersti.nilsen.torstensen@fedje.kommune.no 


Sist oppdatert: 16.02.2023
Publisert: 16.02.2023