Kunngjering av møte i kommunestyret

Møtedato: 22.10.2020

Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 18:30 - 20:30

 

Husk smittervernsreglane. Ver heime om du er sjuk

 

        Møtet er ope for alle. Vel møtt!

Sakliste

Saknr

Tittel

062/20

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

063/20

Godkjenning av møtebok

064/20

Referatsaker

065/20

Tertialrapport, mai - august 2020

066/20

Rullering av delegeringsreglement for Fedje kommune

067/20

Samarbeidsavtale mellom Fedje kommune og Vestland fylkeskommune gjeldande

Invest in Bergen og Etablerersenteret 2021-2024

068/20

Oppretting av feil i vedtak i sak om interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland

069/20

Sals og skjenkeløyve 2020-2024

 

14. oktober 2020

 

Stian Herøy ordførar

Kristin Handeland

 sekretær


Sist oppdatert: 15.10.2020
Publisert: 15.10.2020