HjemNyheterKunngjering av møte i Formannskapet

Kunngjering av møte i Formannskapet

Møtedato:  09.02.2021
Møtestad:   Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:      17:15 - 19:30

 

På grunn av smittevern, ber me om at publikum som ønskjer å følgje møtet gjer dette via streaming på Fedje kommune si Facebookside.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 001/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 002/21

 Godkjenning av møtebok

 003/21

 Referatsaker

 004/21

 Delegerte saker

 005/21

 Delegerte saker teknikk og miljø

 006/21

 Budsjettrullering årsavslutning 2020

 007/21

 Tap og avsetting til fond på kundefordringar for 2020

 008/21

 Støtte til lokale parti

 009/21

 Interkommunal plan for sjøareala i Nordhordland - orientering om stoda og vegen vidare

 010/21

 Reguleringsplan for Koppersevja - Vedtak om offentleg ettersyn

 011/21

 Leige av kommuna tomt - opsjonsavtale

 012/21

 Flytebrygge ved gnr. 168, bnr. 16 ved fergekaien. Ny handsaming.

 013/21

 Om silobygget på Svena.

 014/21

 Omstilling i koronaen si tid

 

 

2. februar 2021

 

 

Stian Herøy

ordførar


Sist oppdatert: 02.02.2021
Publisert: 02.02.2021