HjemNyheterKunngjering av kandidatar til domstolane

Kunngjering av kandidatar til domstolane

Frå domsstolslova:
«Det er to lovbestemte krav. Valget må gjøres av kommunestyret og listene må ligge ute til ettersyn i 14 dager før kommunestyret gjennomfører valget. Kommunestyret kan ikke overlate valget til andre organ i kommunen.

Når kommunen foretar valget, må den også avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i forbindelse med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle merknader som er kommet inn mot de foreslåtte.»

Innstilling til val av kandidatar til domstolane frå nemndenemnda:

Tingretten :

Martin Karlsen

Grete Algrøy Herøy

Lagmannsretten:

Bjarte Villanger

Dagrun Gunnarson

Jordskifteretten:

Erling Herøy

Ingard Kahrs

Ingmar Stuberg

Annika Tvedt Villanger

Marit Solbakk Øien

Torill Hermannsen Horgen

Kandidatar som skjønnsmedlemmer:

Erling Herøy

Torill Hermannsen Horgen

Møtefullmektig:

Øyvind Tolleshaug

Annika Tvedt Villanger

Kristin Handeland.

Utval som oppnevner meklar til konfliktråd:

Marit Solbakk Øien 

 

Har du merknader til innstillinga kan du kontakta Fedje kommune ved Kristin Handeland innan 27.05.2020

Telefon 90669831, e-post: kristin.handeland@fedje.kommune.no


Sist oppdatert: 13.05.2020
Publisert: 13.05.2020