HeimNyheterKunne du tenkje deg å få besøk av ein besøksvenn?

Kunne du tenkje deg å få besøk av ein besøksvenn?

Oppgåver besøksvennen kan hjelpe deg med er:

-        Digital opplæring

-        Sosialt samvær

-        Småjobbar som gressklipping, snømåking, bosslevering, rydding i hage og hus, handling

-        Middagsvenn  

-        Turvenn

Viss dette tilbodet er noko for deg så ta kontakt med enten pleie- og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse enten på epost: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no eller tlf: 56165142 eller leiar for psykisk helse Anita Villanger enten på epost: anita.villanger@fedje.kommune.no eller tlf: 56165115.


Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 19.01.2021