Kunne du tenkje deg å bidra til å gje andre menneske ein meiningsfull kvardag?

Oppgåver det kan vere snakk om er:
• Småjobbar som gressklipping, snømoking, bosslevering, rydding av hage &hus, handling
• Sosialt samvære
• Middagsvenn

Viss dette verkar interessant og noko DU kunne tenkja deg, ta kontakt med
• Pleie og omsorgsleiar Nadine Gutte Preusse på e-post: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no eller tlf: 56 16 51 42 eller
• Leiar for psykisk helse Anita Villanger på epost: anita.villanger@fedje.kommune.no eller tlf: 56 16 51 15


Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 19.01.2021