HeimNyheterKunngjering av møte i Kommunestyret

Kunngjering av møte i Kommunestyret

Møtedato:         16.09.2021

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             18:30 - 20:00

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 052/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 053/21

 Godkjenning av møtebok

 054/21

 Referatsaker

 055/21

 Ekstraordinær tilføring frå KLP til kundane

 056/21

 Kulturverntenesta i Nordhordland

 057/21

 "Ein plass å vere" - lokale for ungdomsklubb

 058/21

 Etablering av Fensfjorden PPT frå 01.01.2022

 059/21

 Endring av vilkår for tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane

 060/21

 Tursti. Fullføring.

 

8. september 2021

Stian Herøy

ordførar

 


Sist oppdatert: 08.09.2021
Publisert: 08.09.2021