HeimNyheterKommunedelplan for helse og omsorg

Kommunedelplan for helse og omsorg

Kommunestyret i Fedje gjorde 24. september 2019 vedtok å starta arbeidet med å lage ein kommunedelplan for helse og omsorg. Kommunestyret gjorde samstundes vedtak om å legge framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn. Planprogrammet finn du her og på biblioteket.

Frist for å kome med merknader til planprogrammet, er 31. desember 2019.


Sist oppdatert: 08.01.2020
Publisert: 08.11.2019