HjemAktueltFriskliv og meistringInnkalling av kommunestyret

Innkalling av kommunestyret

Møtedato: 23.02.2023

Møtestad: Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 17:15 - 19:30

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 56 16 51 18 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Sak nr.    Sakstittel

001/23    Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

002/23    Godkjenning av møtebok

003/23    Referatsaker

005/23    Budsjettrullering ved årsavslutning 2022

006/23    Formidlingslån frå Husbanken 2023

007/23    Fedje kommune - mottak av flyktningar i 2023

008/23    Søknad om skjenkeløyve grunna eigarskifte Landsbykafeen

009/23    Søknad om skjenkeløyve grunna eigarskifte. Fedje Island AS. Pernille

010/23    17. mai 2023

 

15. februar 2023

 

Stian Herøy ordførar

Kristin Handeland sekretær


Sist oppdatert: 15.02.2023
Publisert: 15.02.2023