HeimNyheterInnkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret

Møtedato: 16.06.2022
Møtetid: 17:15 - 20:45


Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr. Sakstittel
024/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
025/22 Godkjenning av møtebok
026/22 Referatsaker
027/22 Årsmelding og reknskap 2021
028/22 Tertialrapport, januar - april 2022
029/22 Overordna samarbeidsavtale Helse Bergen
030/22 Deponering av utgåtte fagsystem
031/22 Deponering og ordning av sensitivt arkiv
032/22 Møteplan formannskap og kommunestyre, haust 2022

 

9. juni 2022

Stian Herøy
ordførar

 

Kristin Handeland
sekretær


Sist oppdatert: 09.06.2022
Publisert: 09.06.2022