Innkalling av kommunestyre

Møtedato:         18.02.2021

Møtetid:             18:30 - 20:00

 

Eventuelle forfall må meldast til ordførar Stian Herøy på sms eller tlf. 99431520, eller på e-post stian.heroy@fedje.kommune.no

Send gjerne kopi til Kristin Handeland på telefon 90669821 eller på e-post kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 001/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 002/21

 Godkjenning av møtebok

 003/21

 Referatsaker

 004/21

 Tap og avsetting til fond på kundefordringar for 2020

 005/21

 Budsjettrullering årsavslutning 2020

 006/21

 Støtte til lokale parti

 007/21

 Leige av kommunal tomt - opsjonsavtale

 

 

11. februar 2021

 

 

Stian Herøy

ordførar

   

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 11.02.2021
Publisert: 11.02.2021