Innkalling av Formannskapet

Møtedato: 08.06.2022

Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje Fleirbrukshall

Møtetid: 17:15-19:00

 

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til ordførar, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr. Sakstittel
051/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
052/22 Godkjenning av møtebok
053/22 Referatsaker
054/22 Delegerte saker
055/22 Årsmelding og reknskap 2021
056/22 Tertialrapport, januar - april 2022
057/22 Deponering av utgåtte fagsystem
058/22 Deponering og ordning av sensitivt arkiv
059/22 Søknad om tilskot frå dugnadsfond
060/22 Søknad om rammeløyve og dispensasjon på gbnr 169/203
061/22 Møteplan formannskap og kommunestyre, haust 2022

 

1. juni 2022

Stian Herøy

Ordførar

 

Kristin Handeland

Sekretær


Sist oppdatert: 01.06.2022
Publisert: 01.06.2022