HeimNyheterInnkalling av Eldrerådet

Innkalling av Eldrerådet

Møtedato:         09.11.2021

Møtestad:          Fleirbrukshallen

Møtetid:             13:30 - 14:30

 

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 90 66 98 31
eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 004/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 005/21

 Godkjenning av møtebok

 006/21

 Justering av sats for omsorgsstønad 2022

 007/21

 Justering av satsar for matombringing 2022

 008/21

 Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

 

2. november 2021

 

Erling Herøy

møteleiar

 

Kristin Handeland

sekretær

 


Sist oppdatert: 02.11.2021
Publisert: 02.11.2021