HeimNyheterInnkalling av Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling av Arbeidsmiljøutvalet

 

Møtedato:         06.10.2021

Møtestad:          Sosiale rommet, fleirbrukshallen

Møtetid:             14:30 - 15:30 

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til kristin.handeland@fedje.kommune.no tlf. 90669831. 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 Sakliste

Saknr

Tittel

 001/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 002/21

 Godkjenning av møtebok

 003/21

 Referatsaker

 004/21

 Årsmelding for arbeidsmiljøutvalet 2020

 005/21

 Gjennomgong av avviksmeldingar på arbeidsmiljø i perioden 29.10.20-20.04.21

 006/21

 Eventuelt

 28. september 2021

  

Jan Torry Sande

møteleiar

 

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 28.09.2021
Publisert: 28.09.2021